Legionella Advies

PrachtBV De Legionella Specialist ( Zoeterwoude )

Legionella beheersplan

Legionella beheersplan

De legionellabacteriën kunnen tot een ernstige longontsteking leiden indien u hiermee besmet raakt , legionellabacteriën  worden ook wel de veteranenziekte wordt genoemd.
Een relatief hoog percentage van de besmette patiënten komt hierdoor te overlijden. Om dit beheersbaar en in de perken te houden eist de wet een legionella beheersplan.

Met een  legionella beheersplan brengen wij in kaart waar in uw drinkwaterinstallatie de legionellabacterie kan (gaan) groeien.
In het plan stellen wij concrete maatregelen voor, die ervoor zorgen dat de legionellabacterie de kans niet krijgt.

Een goed legionella beheersplan omvat een risicoanalyse, een plan met beheersmaatregelen en een logboek.
Daarnaast dient u als eigenaar van een waterdrinkinstallatie voor enkele zaken zorg te dragen:

  • Elk half jaar een watermonster laten nemen en laten analyseren
  • Een normoverschrijding melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en passende maatregelen nemen
  • Bij een ernstige normoverschrijding in samenwerking met de GGD en de ILT klanten en/of gebruikers hierover inlichten

Het maken van een risicoanalyse, beheersplan en het bijhouden van een logboek vraagt om heel wat technisch inzicht.
Kan en mag u dit zelf doen?
Neen, de  Drinkwaterwet verplicht u om deze door een BRL 6010-gecertificeerd adviesbureau te laten opstellen.

PrachtBV is een BRL 6010-gecertificeerd adviesbureau.

Wanneer heeft u een legionella beheersplan nodig?

Als u beheerder of eigenaar van een ‘prioritaire instelling’ bent, bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw drinkwater. De volgende bedrijven en instellingen zijn prioritair en zijn dan ook wettelijk verplicht om een beheersplan op te stellen:

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen
  • Zwembaden en sauna’s
  • Inrichtingen met een logiesfunctie

Met “Inrichtingen met een logiesfunctie” wordt bedoeld,  functiebed & breakfasts met meer dan 5 slaapplekken, hotels, campings, bungalowparken en jachthavens. Bedrijven die wel priotair zijn maar niet aan de wettelijke eisen voldoen, riskeren maatregelen variërend van een waarschuwingsbrief tot een last onder dwangsom.
Hiervoor is ILT in het leven geroepen. (Meer over ILT vind u op deze site onder de kop “Verantwoording”.

Wij van PrachtBV kunnen deze verantwoording van u overnemen in samen werking met u.
Omdat wij PrachtBV een BRL 6010-gecertificeerd adviesbureau zijn.
PrachtBV uw partner in een veilig en beheerd waterdrinkinstallatie.
Uiteraard kunnen wij ook op ander gebieden u van dienst zijn.

PrachtLogo

Advertenties

Blog statistieken

  • 1.201 hits
%d bloggers liken dit: