Legionella Advies

PrachtBV De Legionella Specialist ( Zoeterwoude )

Verantwoording

Verantwoording Eigenaar

Bent u eigenaar van een pand (voor eigen gebruik) of verhuurd u deze, dan bent u mede verantwoordelijk voor het goede beheer van de in het pand bevindende drinkwaterinstallatie.

Bent u aangesloten op het openbare water distributienet dan is het van belang dat uw drinkwaterinstallatie is voorzien van goede beveiligingen.
Zijn uw beveiligingen niet in orde loopt u het risico ongewild het distributienet te verontreinigen. Wat grote gevolgen kan hebben voor de maatschappij. Door vervuiling van het drinkwatersysteem kunt u schade toebrengen aan derde zoals: Medewerkers, klanten, patiënten en andere mede burgers. Door slecht beheer of slechte beveiligingen kan door uw toedoen hun gezondheid in gevaar brengen.

Zie hier wie verantwoordelijk is

Regels

In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit zijn regels opgenomen waar u als eigenaar aan moet voldoen. Tevens dient u te voldoen aan de voorwaarde welke gesteld worden door uw plaatselijke drinkwatermaatschappij omtrent het beheer en de aanleg van uw drinkwaterinstallatie. Uw plaatselijke drinkwatermaatschappij informeert u hier graag over.

Technische eisen aan inrichting en onderhoud van de installatie zijn opgenomen in de NEN 1006 normen.

Wettelijke regels, Drinkwaterbesluit  BWBR0030111 Geldend op 30-05-2013 kunt u hier inzien.

 

ILT

ILT staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT is een samengevoegde instantie van allerlei takken van openbaar gebruik en hebben hier een controlerende functie op. Met als doel een veilige gebruikmaking van openbare aangeleverde producten. Zowel op het gebied van vervoer (trein, tram, bus enz.) als op water

De controletaak van de drinkwaterbedrijven is omschreven in de “Inspectierichtlijn 2012 Uitvoering controles artikel 24 van de Drinkwaterwet.

De controle van ILT kan preventief zijn (toezichthoudend) dan wel repressief (bestuurs- en/of strafrechtelijk).

Meer over ILT , toezicht en bevoegdheid, betreffende legionella / water  vind u in  het meerjarenplan 2013 -2017 op pagina 60

PrachtLogo

Advertenties

Blog statistieken

  • 1.201 hits